“Ma-Beauty”
Kalēju iela 52, Rīga, LV-1050, Latvija
privātuma politika attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību

 

Mūsu pienākums ir Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā ir stājusies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR), kas ir saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

SIA „Ma-Beauty” apzinās savu atbildību un esam veikuši nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības. Jums ir jāzina, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jūs būtu pārliecināti, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā un tie tiek apstrādāti tikai saskaņā ar mērķi, kādam šie dati tika savākti.

Klienta anketa
Salonā Jums ir iespēja aizpildīt klienta anketu, lai mēs varētu ar Jums sazināties e-pasta veidā un nosūtīt informatīvus paziņojumus un piedāvājumus par mūsu salonā pieejamajiem pakalpojumiem un akcijām, kā arī lai Jūs identificētu. Klienta anketā mēs uzdodam dažādus jautājumus par mūsu salona sniegtajiem pakalpojumiem (šī informācija nav sensitīva, jo nesatur klienta identifikācijas datus), kā arī Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, valodu, kurā komunicējat, kā arī dzimšanas dienu un mēnesi.

Mēs arhivējam Jūsu iesniegto klientu anketu un uzglabājam to drošā un citiem nepieejamā vietā. Mēs apņemamies neizpaust trešajām personām klienta anketā norādītos personas datus, ja Jūs tam neesat devuši rakstisku piekrišanu. Ja Jūs vēlēsieties, lai mēs pārtraucam Jūsu personas datu uzglabāšanu un iznīcinām Jūsu klienta anketu, tad pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma mēs to izdarīsim.

Klientu datu bāze
Mēs, pamatojoties uz klienta anketā norādītajiem personas datiem, iekļausim Jūs uzņēmuma elektroniskajā klientu datu bāzē. Ja aizpildāt elektronisku pieteikuma formu, kura ievietota mūsu mājas lapā un salona Facebook profilā, Jūsu dati automātiski nokļūst klientu datu bāzē platformā Mailchimp. Mēs apņemamies neizpaust trešajām personām klientu datu bāzē ievadītos Jūsu personas datus, ja Jūs tam neesat devuši rakstisku piekrišanu. Klientu datu bāze tiek glabāta tikai uzņēmuma datoros un platformā Mailchimp, un tā ir aizsargāta ar paroli. Ja Jūs vēlēsieties, lai mēs pārtraucam Jūsu personas datu uzglabāšanu un lai izdzēšam Jūsu personas datus no klientu datu bāzes, tad pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma mēs to izdarīsim.

E-pastu sūtīšana
E-pastu nosūtīšanu klientiem mēs veicam ar tiešsaistes e-pasta mārketinga automatizācijas platformas MailChimp starpniecību. Ja Jūs norādat, ka izvēlaties saņemt informāciju par mūsu piedāvātajām atlaidēm, akcijām un jaunumiem savā e-pastā, tad mēs MailChimp platformā ievadām Jūsu e-pasta adresi e-pastu saņēmēju sarakstā. MailChimp pakalpojumus nodrošina uzņēmums SIA „The Rocket Science Group”, kas atrodas 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ASV. Līdz ar to saraksts, kurā ir iekļauta Jūsu e-pasta adrese, tiks nosūtīts šim uzņēmumam, kas apstrādās un uzglabās Jūsu e-pasta adresi, lai, izmantojot sīkdatņu uzglabāšanas un citas atsekošanas tehnoloģijas, novērotu vai Jūs atverat e-pastu, vai Jūs atverat e-pastā iekļautās interneta saites un vai Jūs pārsūtāt e-pastu, un kā arī lai sastādītu ziņojumus un statistiku ar mērķi, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu e-pasta kampaņu kvalitāti un efektivitāti. Šim uzņēmumam, saskaņā ar tā privātuma politiku, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ASV likumdošanu ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus. Jums ir iespējams atteikties no turpmākas e-pastu saņemšanas un to var izdarīt saņemtajā e-pastā nospiežot uz saites „atteikties no šo e-pastu saņemšanas”.

Mūsu tiesības
Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Jūsu tiesības
Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt Jūsu personas datus, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu un citādi izmantot tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulā un Latvijas Republikas likumdošanā.