Covid-19 drošības prasības

Papildu drošības prasības, kuras respektēsim mēs un lūgsim respektēt arī klientus

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem jāievēro noteikti principi pakalpojuma sniegšanai. Vispirms Veselības inspekcijai jāpaziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.

Noteiktas vairākas prasības klientu apkalpošanas organizēšanā:

 • Pakalpojumu varēs sniegt tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
 • Jāizveido pieraksta sistēma (klienta vārds, uzvārds, tālrunis, pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiks, kā arī meistars, kurš sniedz pakalpojumu, ja meistari ir vairāki). Informācija būs jāuzglabā 30 dienas, lai informāciju nepieciešamības gadījumā varētu nodot SPKC.
 • Pakalpojumu sniegšana jāorganizē tā, lai klienti savstarpēji nesatiktos vai nepārklātos.
 • Intervālam starp pakalpojumu sniegšanu jābūt ne mazākam kā 20 minūtes.
 • Klients drīkst atrasties pakalpojuma sniedzēja telpās tikai pakalpojuma saņemšanas laikā.
 • Klientam saņemt pakalpojumu jāierodas vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai bērnus līdz 12 gadiem, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.
 • Vienā dienā klients pie pakalpojumu sniedzēja drīkst saņemt vienu pakalpojumu.
 • Nedrīkst apkalpot klientu bez medicīniskās sejas maskas, kas tiek mainīta pēc katrām 2 stundām, vai FPP-2/FPP-3 respiratora.
 • Jāveic klienta temperatūras bezkontakta mērīšana.

Tāpat noteikta distance pakalpojuma sniegšanas laikā:

 • Minimāla platība – 25 kvadrātmetri (m2) uz vienu klientu.
 • Gadījumos, ja telpa ir mazāka par 25 m2, procedūras telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs.
 • Telpā virs 25 m2 uz vienu klientu drīkst apkalpot klientus, ierīkojot papildu barjeru starp darbavietām (piemēram, aizsargstiklu).
 • Visur, kur iespējams, tiek ievērota 2 metru distance starp personām.
 • Ja nav iespējama 2 metru distances ievērošana, darbavieta tiek aprīkota ar aizsargbarjeru starp pakalpojumu sniedzēju un klientu, piemēram, sniedzot nagu kopšanas pakalpojumu.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana pakalpojumu sniedzējam u.c.:

 • Pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreiz lietojamos cimdus.
 • Pakalpojums tiek sniegts tikai ar FFP-2/FFP-3 respiratoru bez vārsta.
 • Vizīri un aizsargbrilles ir ieteicami, bet var tikt izmantoti tikai kā papildu līdzekļi.
 • Dezinfekcijas līdzekļu lietošana (rokām un virsmām) – kas satur vismaz 70% etanola.
 • Tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekļiem pirms salona atvēršanas (durvju rokturi, grīdas, virsmas, kontakta virsmas).
 • Antiseptiska roku apstrāde pie ieejas.
 • Dezinfekcijas līdzekļu izmantošana pēc katra klienta.

Vēdināšana un prasības darba piederumiem:

 • Telpas vēdināšana – regulāra dabīgā (logi, durvis) vēdināšana pēc katra klienta vismaz 15 minūtes.
 • Kur nav iespējama dabīgā vēdināšana, ir pieļaujama gaisa kondicionētāja izmantošana atbilstoši noteiktajiem standartiem attiecībā uz filtru tīrīšanu un nomaiņu.
 • Izmantoto instrumentu un palīglīdzekļu dezinfekcija – pēc katra klienta.
 • Dvieļi pēc katra klienta tiek mazgāti 60 grādu temperatūrā un tiek gludināti.

Pienākumi un atbildība:

 • Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Veselības inspekciju un nozari izstrādā “Pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu” drošai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, kas glabājas pie pakalpojumu sniedzēja un tiek uzrādīta uzraudzības iestādei.
 • Labi redzamā vietā tiek izvietota informācija par atbildīgo personu par epidemioloģisko prasību ievērošanu salonā.
 • Pakalpojumu sniedzējam jāveic veselības novērošana, t.sk. temperatūras bezkontakta mērīšana, darbam sākoties.
 • Pakalpojumu sniegšanas vietā (ārpusē, pie ieejas, telpās) izvietoti informatīvie materiāli par epidemioloģiskajām prasībām, t.sk. angļu un krievu valodā.
 • Aizliegts klientam piedāvāt dzērienus un uzkodas, kā arī izvietot lasāmvielu.